Освітня політика у найвужчому фокусі формується й реалізується Міністерством освіти та науки України.

Хоча усі ключові рішення у цій сфері, як-от Закон України «Про освіту», ЗУ «Про вищу освіту» та ін.
ухвалює Верховна рада України та КМУ (у межах свої повноважень), основним драйвером усе ж є МОН України.

Однак, хороша новина полягає у тому, що, з огляду на складний процес, виписаний у законодавстві щодо прийняття рішень від ідеї до її офіційного й
законодавчого прийняття й реалізації (громадські слухання, громадські ради, дорадчі органи та радники тощо), на процес ухвалення рішень у цій царині можна впливати.
Ми готові поборотись за краще майбутнє наших дітей, лобіюючи проактивне навчання із підсиленням компоненти здоров'я на кожному із ланок ухвалення рішень у освітній галузі!
З цією метою ми розробляємо алгоритм дій, який би дав найкращий ефект впровадження у шкільну освіту парт для навчання стоячи.

Першим кроком є найширше оприлюднення дослідження (серед зацікавлених осіб та особливо тих, хто ухвалює або впливає на ухвалення рішень), яке доводить більшу користь від зміни динамічних поз у навчальному
процесі у порівнянні із традиційною системою навчання сидячи.